بسمه تعالی

اهم وظایف مرکز ارتباطات و بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 • تدوین و پیشنهاد اصلاحی سیاست های کلان و برنامه های بلند مدت و میان مدت حوزه های علمیه در بخش ارتباطات داخلی و بین المللی؛
 • سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی و انجام امور ارتباطات کلان در عرصه داخلی و بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه، در چارچوب قوانین و مقررات؛
 • برنامه ریزی برای ابلاغ مؤثّر پیام دین اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام)  و فرهنگ انقلاب اسلامی در تمام جهان، و مقابله با اندیشه های الحادی و انحرافی در سطح بین الملل، با همکاری معاونت ها و نهادهای ذی ربط؛
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و تعامل هدفمند حوزه با ادیان، مذاهب و مکاتب فکری جهان؛
 • مطالعات و نیازسنجی کشورها و شناسایی فرصت ها، تهدیدها و زمینه های همکاری علمی و فرهنگی در عرصه بین الملل و پیشنهاد متون و محتواهای مورد نیاز؛
 • برنامه ریزی به منظور تسهیل همکاری های علمی و فرهنگی حوزه های علمیه با نهادها و سازمان ها و مراکز اسلامی سایر کشورها و سازمان های بین المللی و منطقه ای و نخبگان، به منظور ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام؛
 • برنامه ریزی به منظور گسترش و تقویت همکاری های علمی و فرهنگی حوزه های علمیه با حوزه های علمیه شیعی خارج از کشور؛
 • برنامه ریزی به منظور تسهیل و ایجاد هماهنگی لازم، جهت استفاده از فرصت های مطالعاتی، بورس های تحصیلی و تبادل اساتید و طلاب با نهادهای علمی و حوزه های علمیه خارج از کشور؛
 • رصد کلیه فعالیت های مرتبط با تشیع و جهان اسلام و ارائه اطلاعات و تحلیل های لازم، به منظور حضور مؤثّر و کارآمد حوزه علمیه؛
 • رصد، تحلیل و اطلاع رسانی از کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه های علمیه، تشیع و جهان اسلام و پیشنهاد مواضع مناسب و بهنگام؛
 • اطلاع یابی از فعالیت های بین المللی مرتبط با مأموریت های حوزه علمیه، جهت ساماندهی و ایجاد هماهنگی های لازم، و اطلاع رسانی از آنها؛
 • برنامه ریزی جهت حمایت از اشخاص، مراکز و مؤسسات دینی، علمی و فرهنگی فعال و نشر آثار علمی و دینی در عرصه بین الملل؛
 • برنامه ریزی و برگزاری نشست ها، همایش ها، کنگره ها و سمینارهای بین المللی در داخل و خارج کشور، و شرکت در سمینارهای بین المللی، در چارچوب اهداف و وظایف؛
 • زمینه سازی و فراهم نمودن مقدمات مربوط به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها و موافقت نامه های داخلی و بین المللی؛
 • برنامه ریزی و مدیریت برنامه های میهمانان خارجی حوزه های علمیه، با هماهنگی سایر معاونت ها و مراجع ذی ربط، و انجام امور مربوط به میهمانان خارجی حوزه های علمیه؛
 • برنامه ریزی برای آشنایی مسؤولان حوزوی با مراکز و نهادهای بین المللی؛
 • برنامه ریزی به منظور تقویت رویکرد بین المللی در نظام آموزشی و پژوهشی و تبلیغی حوزه های علمیه؛
 • شناسایی فضلاء و نخبگان دارای توانمندی حضور در عرصه بین الملل؛
 • تعامل و هماهنگی با نهادهای مسؤول در حیطه بین الملل، در جهت تحقق مأموریت های حوزه علمیه در خارج از کشور؛
 • پیشنهاد سیاست ها و ضوابط حاکم بر اطلاع رسانی در حوزه علمیه، به مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛
 • اطلاع رسانی از فعالیت های حوزه های علمیه، در سطح ملی و فراملی؛
 • مدیریت ارتباطات سازمانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه با سازمان ها و مراکز دیگر؛
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت شبکه سازی فعالان همسو در عرصه بین الملل؛
 • تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه بر اساس سیاست ها و ضوابط ابلاغی؛
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ارتباطات و بین الملل به صورت دوره ای و موردی و ارائه به مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛
 • انجام سایر وظایف و مأموریت های محوله از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه.